Գիտաժողով-դպրոցը մեկ հարկիտակ կհամախմբի կայացած մասնագետներին և երիտասարդներին

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը /ԳԿՄԿ/ դեկտեմբերի11-13-ը, համախմբելով գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրությամբ զբաղվող երիտասարդհետազոտողների, գիտնականների, ասպիրանտների և մագիստրանտների, կազմակերպում է «ԱպագայիՀայաստան» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով-դպրոց: Ծրագիրը Գիտ. կոմիտեի աջակցությամբնախատեսված է եղել իրականացնել դեռ մարտ ամսին, սակայն համավարակի և երկրում հայտարարվածռազմական դրության պատճառով հետաձգվել է: Նախատեսվող գիտաժողով-դպրոցի ընթացքում զեկուցումներով հանդեսկգան դասախոսներ, ասպիրանտներ ու մագիստրոսներ, գիտության տարբեր ոլորտներում կայացածգիտնականներ:Գիտաժողով-դպրոցը մասամբ հեռավար է անցկացվելու՝ հնարավորություն ընձեռելովբազմաթիվ հետաքրքրվողների ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից, մասնակցելու աշխատանքներին:Գիտաժողով-դպրոցը միտված է մեկ հարկի տակ համախմբելու երիտասարդներին ու կայացած մասնագետներին,որոնք հնարավորություն կունենան հագեցած օրակարգով բովանդակալից ու թիմային քննարկումներկազմակերպել՝ ուղենշելով երկրի գիտական հնարավորություններն ու գիտական միտքը: Գիտաժողովիբացումը կկայանա դեկտեմբերի 11-ին, ժամը 10:00-ին Գիտությունների ազգային ակադեմիայիԳիտակրթական միջազգային կենտրոնում:<< Մենք հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի փորձառուգիտնականները կարողանան իրենց գիտելիքները հաղորդել երիտասարդ սերնդին>>,- ասումէ կազմկոմիտեի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դեկան Ատոմ Մխիթարյանը: Համաճարակային իրավիճակիցելնելով՝ գիտաժողով-դպրոցն իր աշխատանքները կշարունակի փոքր խմբով՝ դեմ առ դեմ ձևաչափով: