Նվազագույն աշխատավարձը կդառնա 85 հզ, կենսաթոշակը միջինը 43,500 -ից՝ առնվազն 61,000 դրամ․ ՔՊ-ի նախընտրական ծրագրից հատված0

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ եւ պատգամավորության թեկնածու Զարուհի Բաթոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում նախընտրական ծրագրից հատված է երկայացրել։

«Ի՞նչ ենք անելու մինչև 2026 թվականը. հատված նախընտրական ծրագրից

Աշխատանք և սոցիալական պաշտպանություն

  • նվազագույն կենսաթոշակի չափը 26,500 դրամից դարձնելու ենք առնվազն 37,000 դրամ,
  • կենսաթոշակի միջին չափը 43,500 դրամից՝ առնվազն 61,000 դրամ,
  • նվազագույն աշխատավարձը՝ 68,000 դրամից՝ 85,000 դրամ,
  • միջին աշխատավարձը 190,000 դրամից՝ 300,000 դրամ,
  • գործազրկությունը իջեցնելու ենք 10%-ից ցածր,
  • աղքատության մակարդակը կրկնակի նվազեցնելու ենք,
  • հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստները 26.500 դրամից դարձնելու ենք 33.000-52.000 դրամ՝ ըստ ծանրության աստիճանի
  • զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը 1-ին խմբի համար՝ 55,000 դրամ, 2-րդ խմբինը՝ 42,000 դրամ, 3-րդ խմբինը՝ 37,000 դրամ։

– Բարելավելու ենք աշխատողների իրավունքների պաշտպանության համակարգը և նոր իրավական գործիքակազմով ու լիազորություններով օժտված արհմիությունների միջոցով ապահովելու ենք աշխատանքային վեճերի լուծման արտադատական մեխանիզմները:

Արդյունքում կապահովենք աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ամբողջական և արդյունավետ պետական վերահսկողություն և կբարձրացնենք հաշտեցման հանձնաժողովների և հաշտարարների գործունեության արդյունավետությունը։

-Շարունակաբար զարգացնելու ենք սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների անձնակազմի մասնագիտական կարողությունները: Մինչև 2023 թվականը Միասնական սոցիալական ծառայության սոցիալական աշխատողների 100%-ը անցնելու են մասնագիտական վերապատրաստումներ։

-Արդյունքում յուրաքանչյուր քաղաքացի կստանա որակյալ և հասցեկան ծառայություններ: Կբարձրանա մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը, քանի որ կարիքի գնահատումն ու խնդրի ուղղորդումը կկատարվի անհատապես և պրոֆեսիոնալ սոցիալական աշխատողների կողմից:

-Մշակելու և իրականացնելու ենք ցածր եկամուտներ ունեցող և անապահով ընտանիքների, այլ խոցելի խմբերի համար սոցիալական բնակարանային ապահովման քաղաքականություն:

Արդյունքում նպաստելու ենք աղքատության կանխարգելմանը և ապահովելու ենք սոցիալական նվազագույն պայմաններ դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիների համար:

-Արցախից տեղահանված անձանց համար շարունակելու ենք իրականացնել սոցիալական աջակցության ծրագրեր:

Արդյունքում արցախցի մեր հայրենակիցները կընդգրկվեն ինչպես հումանիտար, այնպես էլ ծառայությունների մատուցման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերում այնքան ժամանակ, որքան դրա կարիքը կունենան:

-Շարունակելու ենք երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ու ներդաշնակ զարգացմանն ուղղված 2020-2023 թվականների համալիր ծրագրի իրականացումը՝ այդ թվում բարեփոխելով օրենսդրական դաշտը։

Արդյունքում ապահովելու ենք երեխայի իրավունքների պաշտպանության համակարգը, այլընտրանքային խնամքի համաչափ և ըստ կարիքի ծառայությունների ցանցի ընդլայնումը, շուրջօրյա խնամքի ապաինստիտուցիոնալացումը, համալիր աջակցության տրամադրումը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։

-Բացառելու ենք հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում, ապահովելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հատուկ հաստատություններից դուրս անկախ կյանքի և համայնքում ներառվելու իրավունքի իրացումը:

Արդյունքում ստեղծելու ենք նոր ծառայություններ և բարելավելու ենք արդեն գործող աջակցման միջոցների տրամադրման, զբաղվածության և այլ ծրագրերը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ և արժանապատիվ կյանքն ապահովելու համար:

-Հանրապետության բոլոր մարզերում ընդլայնելու ենք ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց՝ սոցիալական, հոգեբանական, իրավաբանական աջակցության տրամադրման, վերապատրասման կամ մասնագիտացման ծրագրերը:

Արդյունքում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձինք կկարողանան ինքնուրույն կազմակերպել իրենց կյանքը և հոգալ սեփական կարիքները։

-Շարունակելու ենք զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ստացած անձանց սոցիալական երաշխիքների տրամադրումը:

Արդյունքում բարելավելու ենք զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ստացած անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծրագրերը և ծառայությունները, աջակցելու ենք նրանց սոցիալական վերաինտեգրմանը, զբաղվածության ապահովմանը, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշմանն ու կարիերայի ուղորդմանը։

-Շարունակելու ենք զարգացնել դժվարին իրավիճակում հայտնված և անապահով ընտանիքների կարողությունները՝ հիմնվելով 2019-2020 թվականներին իրականացրած աղքատության փուլային հաղթահարման փորձնական ծրագրի արդյունքների վրա:

Արդյունքում ավելի շատ ընտանիքների ենք տրամադրելու մասնագիտական հմտություններ, ինքազբաղվածության գործիքներ կամ գյուղատնտեսական արտադրության միջոցներ՝ ավելացնելով ինքնաբավ, արժանապատիվ և սեփական վաստակն ունեցող ընտանիքների թիվը՝ հետզհետե վերացնելով նրանց կախվածությունը պետական աջակցությունից։